Kdo je Bludovská a.s.?

Zemědělská společnost Bludovská a.s. obhospodařuje téměř 2 500 ha orné půdy v okrese Šumperk. Pozemky se nachází v různých katastrech, různých nadmořských výškách a při rozdílných půdních úrodnostech. V rostlinné výrobě střídáme plodiny podle uváženého a vyrovnaného osevního postupu. Pěstujeme pšenici ozimou, ječmen ozimý, ječmen jarní oves, sóju, řepku ozimou, žitovec ozimý (triticale), řepu cukrovku a kukuřici na zrno. V živočišné výrobě se specializujeme na chov dojnic plemene ČESTR, dále chov krav bez tržní produkce mléka, které od jara do podzimu paseme na okolních trvalých travních porostech. Zajišťujeme

také výkrm našich býků od dojných i masných krav, výkrm a porážku prasat a v neposlední řadě také chov nosnic. Rostlinná i živočišná výroba je v našem podniku úzce provázána.

Naše cíle

Zemědělská společnost se specializuje na kombinovanou rostlinnou a živočišnou výrobu. To umožňuje vyvážený osevní postup a optimalizaci využití pozemků různého charakteru. Klademe důraz na udržitelné zemědělství a staráme o půdní zdraví a organickou hmotu. Používáme hnůj produkovaný v naší živočišné výrobě a moderní technologie k udržení a zvyšování úrodnosti půdy, což nám pomáhá zajistit odpovídající kvalitní krmivo pro naše zvířata. Klademe také důraz na welfare zvířat, každodenní péči, biosecuritu a zajištění odpovídajících podmínek pro dobrou úroveň chovu.

Bludovská a.s. se sídlem Špalkova 156 v Bludově prohlašuje, že patří do koncernu podnikatelské skupiny, jejíž členy jsou Bludovská a.s., AGROODBYT BLUDOVSKO s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Bludov a HRADO a.s..