Živočišná výroba

V živočišné výrobě se specializujeme na chov dojnic, krav bez tržní produkce mléka (BTPM), výkrm prasat a chov nosnic.

Na středisku v Chromči se staráme průměrně o 380 ks krav plemene ČESTR, které dojíme 2x denně v rybinové dojírně. Naše mléko a výrobky z něj lze zakoupit v podnikové prodejně v Bludově, kam jej vozíme každé ráno čerstvé. Současně na středisku vykrmujeme v průměru 240 ks býků od dojných krav a krav BTPM. Součástí dojeného skotu je i odchovna jalovic, která je situována v Sudkově.

Chov krav BTPM plemene Charolais, pasoucí se od jara do podzimu na okolních trvalých travních porostech, je veden v ekologickém režimu. Krávy jsou rozděleny na různě velká stáda, v celkovém součtu průměrně 240 ks matek a 80 ks jalovic. Ve stádech probíhá přirozená plemenitba, kterou zajišťují naši plemenní býci. V zimních měsících v období telení jsou krávy ustájeny na hluboké podestýlce.

Vykrmujeme také cca 350 ks prasat, která nakupujeme od místního českého chovatele v hmotnosti okolo 20 kg. Prasata jsou chována na hluboké podestýlce s důrazem na welfare a porážena na vlastních jatkách v hmotnosti 120-125 kg. Čerstvé maso a výrobky z něj jsou také prodávány na naší prodejně. Důležité pro nás je, že prasata jsou narozena, vykrmena a poražena v Olomouckém kraji, žádný dovoz z ciziny.

Produkci čerstvých vajec zajišťuje náš chov nosnic. V hale na Třemešku je ustájeno cca 18 000 ks nosnic, které produkují denně čerstvá vejce velikosti S-XL. Prodáváme je přímo na středisku ze dvora nebo také v naší prodejně. Současně prodáváme jednou ročně vynesené slepice, které poslouží pro domácí chov.