Rostlinná výroba

Naše rostlinná výroba se rozkládá na ploše 2500 hektarů, která zahrnuje různé nadmořské výšky, katastry a rozmanitou úrodnost půdy. S důrazem na uvážený a vyvážený osevní postup pěstujeme širokou škálu plodin, včetně pšenice ozimé, ječmene ozimého, ječmene jarního, ovsu, sóji, řepky ozimé, žitovce ozimého, řepy cukrovky a kukuřice na zrno.

 

Pro potřeby živočišné výroby poskytujeme krmivovou základnu, zahrnující kukuřici na siláž, vojtěšku, hrách na zeleno, kukuřici CCM, travní senáž a seno.

 

Důsledně se staráme o údržbu půdy a její výživu pomocí pravidelného vápnění a aplikace organických hnojiv. Pro dosažení optimálních výsledků provádíme pravidelnou orbu a podrývání pozemků. Naše farmářské postupy zahrnují využití precizního zemědělství a moderních technologií.