Živočišná výroba

Středisko Chromeč
Kontakt:
Tel. 777742631

-chov dojných krav převážně červenostrakatého plemene v počtu 500 ks, dojivost 2 600 000 litrů mléka za rok. Potřeby stáda zajišťujeme výhradně z vlastních zdrojů. 

– výkrm býků v počtu 200 ks
 – chov masného stáda v počtu 200 ks plemena Charolais. Chov probíhá převážnou část roku na pastvě

Středisko Sudkov
Kontakt:                                                            
Tel. 737426030 

– odchov mladého skotu

Středisko Třemešek

Kontakt:

Tel. 583214654

– chov slepic – prodej vajec ze dvora