Rostlinná výroba

 
Kontakt: Tel. 583238183 Rostlinná výroba se zabývá pěstováním polních plodin – pšenice ozimá potravinářská, ječmen jarní sladovnický, řepka ozimá,  mák modrý,cukrovka,len olejný Pro živočišnou výrobu zajišťuje obiloviny do krmných směsí a výrobu siláží a senáží pro skot.