Rostlinná výroba

Kontakt:

Tel. 583238183

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním polních plodin

– pšenice ozimá potravinářská, ječmen jarní sladovnický, řepka ozimá, 

mák modrý,cukrovka,len olejný

Pro živočišnou výrobu zajišťuje obiloviny do krmných směsí a výrobu siláží a senáží pro skot.